صادرات درختچه یاس هلندی

درختچه یاس هلندی در مازندران،فروش درختجه یاس هلندی در تنکابن ،
صادرات درخت یاش هلندی به سراسر نقاط
یاش هلندی:درختچه یاس هلندی درختچه ای مقاوم به کم آبی می باشد و برای طراحی و پوشش و ایجاد دیوار و حایل و پر کردن باغچه های دور از چشم یا حیاط خلوت مناسب میباشد .اين گياه براي فضاي بالكن هاي جنوبي و افتابگير نيز مناسب است.