بذر یونجه اصلاح شده در تبریز

یونجه قره یونجه گیاهی علفی و در واقع گونه‌ای یونجه است که گونه‌های مختلفی را شامل می‌شود که به صورت دیمی نیز آن را کاشت می‌کنند. از طریق بذر تکثیر می‌شود. از علوفه‌های مورد نیاز دام به شمار می رود که در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری رشد می‌کند. مشخصات گیاهی یونجه قره یونجه: یونجه قره یونجه گیاهی علفی است که بیشتر در استان‌هایی همچون آذربایجان غربی و شرقی می‌روید. نسبت به سرما مقاوم است به همین دلیل در بیشتر مناطق رشد می‌کند. دارای گونه‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان بافتان، خواجه و اردوبادو … را نام برد. توجه داشته باشید که این نوع یونجه به صورت دیم نیز قابلیت کشت یکساله را دارد. قره یونجه در واقع نامی ترکی است. این گیاه نسبت به شوری خاک مقاوم است. برگهای سبز رنگ قلبی مانند وارونه‌ای دارد. پیچش غلاف‌های آن از نوع چپ گرد است. برای رشد در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری مناسب است. برگهای این گیاه در سایز متوسط و کوچک رشد می‌کنند. ساقه و برگ این گیاه به صورت متراکم ظاهر می‌شود. طرز کاشت بذر یونجه قره یونجه: یونجه قره یونجه از طریق بذر تکثیر می‌شود. در کشت بذری ابتدا بستر مورد کشت را آماده و خاک آن را نرم کنید و به خاک مورد کشت کود پوسیده دامی اضافه کنید. بذر گیاه را با مقداری خاک مخلوط کنید و سپس به صورت دستی بر روی خاک مورد کشت بپاشید و در نهایت گیاه را آبیاری کنید و تا زمان جوانه زنی آن را مرطوب نگه ‌دارید که پس از گذشت 5 تا 18 روز بذر گیاه جوانه می زند و شروع به رشد می‌کند که از رشد سریعی نیز برخوردار است طوریکه پس از گذشت چند ماه می‌توانید اولین چین آن را برداشت کنید. در طول سال 4 تا 6 چین محصول می‌دهد که می‌توانید برداشت کنید. زمان کاشت بذر: زمان کاشت بذری این گیاه در دو فصل بهار و پاییز است. ارتفاع: ارتفاع این گیاه 60 تا 80 سانتیمتر است. فاصله کاشت بذر: فاصله کاشت بذر 6 تا 10 سانتیمتر است. عمق کاشت بذر: عمق کاشت بذر 4 تا 10 میلیمتر است. خاک مناسب رشد: برای رشد خاکهای شنی و لومی را می‌پسندد. خاک مورد کشت باید از زهکشی مناسبی برخوردار باشد. دمای مورد نیاز: دمای مناسب برای رشد این گیاه بین 10 تا 50 درجه سانتی گراد است. زمان گلدهی: گلدهی این گیاه دو ماه پس از کاشت بذر است. مقدار آبدهی: به آبیاری متوسط و منظمی نیاز دارد. نور: گیاهی آفتاب دوست است که برای رشد به نور کامل خورشید نیاز دارد.