فروش پتوس ارتشی در رشت

پتوس ارتشی ، آبدوست ، رونده ، تکثیر از طریق ساقه می باشد.
احتمالاً منظور شما از "پتوس ارتشی" گیاهی به نام پتوس (Pothos) با طراحی یا الگویی مشابه به الگوها و رنگ‌های استفاده شده در ارتش است. پتوس یک گونه از گیاهان آپونتیاسه (Araceae) با نام علمی Epipremnum aureum است.

مشخصات پتوس (Epipremnum aureum):

نور و آب: پتوس به نور کم و متوسط علاقه دارد و در مناطق سایه یا نیمه‌سایه خوب رشد می‌کند. نسبت به خشکی خاک حساس نیست و به طور معمول به آب زیاد هم تحمل دارد.

خاک و خراش‌ها: این گیاه در اکثر انواع خاک رشد می‌کند و به سرعت رشد می‌کند. خاک مخلوط با کمی کمپوست یا خاک خاکستری مناسب است.

رشد و اندازه: پتوس به صورت خزان‌های پیچیده رشد می‌کند و ممکن است به ارتفاع زیادی برسد. این گیاه در دمای محیط بین 17-30 درجه سانتیگراد بهترین رشد را دارد.


فروش پتوس ارتشی در رشت با قیمت مناسب در گلخانه پالیز در رشت می باشد.