کابینت نئوکلاسیک طوسی مات

کابینت نئوکلاسیک سبکی زیبا و جدید است که در بین کابینت های امروزی پدیدار شده. نمونه کار کابینت نئوکلاسیک طوسی را در تصویر مشاهده میکنید. این کابینت بسیار زیباست و کاری ست با ظاهر کلاسیک و ستون و سر ستون و… دارد و سبکی مدرن و امروزی دارد. هزینه ی آن کم تر از کلاسیک است چون در کلاسیک از چوب طبیعی استفاده شده و قیمت بالاتری دارد.