شهر خود را انتخاب کنید

تولید کننده نوشمک یخی

این فرآورده در حقیقت از ترکیب آب، شیرین کننده ها، کنسنانتره انواع میوه و افزودنی های مجاز تولید شده و میان وعده ای پرطرفدار بخصوص از سمت کودکان است. نوشمک ها در رنگ ها و طعم های گوناگون از تنقلات خنک کننده در تابستان و روزهای گرم هستند.