ساخت سالن تنیس در تهران

سالن تنیس ارشا کلاپ
ساخت اسکلت فلزی یک فرآیند مهم در ساختمان‌های صنعتی و تجاری است که از جنبه‌های مختلفی می‌تواند بهبود و کاهش هزینه‌های ساخت را فراهم کند. در این فرآیند، اسکلت ساختمانی از قطعات فلزی مختلفی مانند تیرها، ستون‌ها، و قاب‌های فلزی تشکیل می‌شود.