نهال گردو توسرخ خوی

خرید نهال گردو توسرخ درخوی اذربایجان غربی
نهال گردو لیورمور در خوی اذربایجان
تولید نهال لیورمور در کشور
تولید نهال لیورمور در ایران
فروش نهال گردو اصل توسرخ
نمونه میوه رقم (لیورمور یا گردو تو سرخ امریکا)در باغ مادری نهالستان اسدلو اولین بار در ایران تمامی رقمها کاملا اصل وتولید خودمان می باشد نهالستان اسدلو جز رتبه اول باغ مادری از ۳باغ مادری موجود در ایران میباشد ک کلکسیونی از تمام ارقام موجود برتر خارجی در ایران میباشد