تابلو بانک خازن

تابلو بانک خازن یک تجهیز الکتریکی است که شامل یک گروه از خازن‌ها می‌شود و برای مدیریت و کنترل این خازن‌ها به منظور بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های قدرت استفاده می‌شود. بانک خازن‌ها معمولاً در شبکه‌های توزیع برق، صنایع، و سیستم‌های الکتریکی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.