میز نیمکت درختی

میز نیمکت چوبی درختی با تنه درخت جنگلی مناسب برای ،ویلا جنگلی ،خونه باغ ،بوم گردی ها و شهرداری ها و پارک های محلات.
جهت ثبت سفارش با شماره داخل سایت تماس نمایید.