سارافون گل دار مجلسی در کرج

سارافون سرمه ای گل دار🤩 کد 2225 طول 87 یطرف سینه عادی 37 یطرف سینه با کشش 38 قیمت فقط 63000 🔥🔥🔥