هزینه اجرا سنگ کورین


اجرای سنگ کورین ثابت می کند که یک راه حل بسیار ارزشمند برای نمای ساختمان از بسیاری جهات، از قابلیت انعطاف پذیری طراحی تا قابلیت دراز مدت است. نمای ساختمان کورین کاملا همگن و غیر متخلل بوده و تمیز کردن و نگهداری از آن نیز بسیارآسان است.