کوره القایی جهت فورج

توان این دستگاه ۴۵ کیلووات و شدت جریان مصرفی ۶۵آمپر ماکزیموم.

قیمت قبل: 150,000,000