فیکوس الاستیکا بلک تنه دار

فیکوس الاستیکا بلک اسمش را مدیون شیره گیاهی اش است، که گاهی اوقات برای لاستیک سازی استفاده میشود. هم چنین برگهای فیکوس الاستیکا بلک ظاهر براق و لاستیکی دارند. این گیاهان مرتفع هستند و اگر نگهداری از آنها به درستی صورت گیرد برگهای زیبایی تولید میکنند. این گیاهان میتوانند تا بیش از 30 متر در زیست بوم خود در جنوب شرقی آسیا رشد کنند. به عنوان یک گیاه آپارتمانی ، فیکوس الاستیکا بلک بین1 تا 3 متر در هر مکانی ارتفاع میگیرد.