دوخت پیراهن مجلسی

نمونه دوخت پیراهن مجلسی در مزون سوزن طلا مدل گن دوزی و کاپ دوزی و اپلیکه شده است