انواع دیوار سبز خزه ای

خز ه های که در طبیعت دیده ایم با استفاده از روش های تثبیت می‌کنند.

تا سال ها بدون نیاز به نور و آبیاری و خاک ک هرس زنده بمانند.
با این شرایط که ذکر شده شرایط
نگهداری و حفظ خزه ای آسان و در حد صفر اسا.

محل های قابل استفاده نپل یا دیوار سبز خز ه ای ●
▪︎ادارات ▪︎هتل ها▪︎ فضاهای مسکونی-▪︎فضاهای تجاری▪︎مراکز سلامت مانند مطلب ها▪︎ رستوران ها و کافی شاپ هت


دیوار سبز خز ه ای در عین حال که طبیعی هستند
نیاز به هیج گونه مراقبت و نگهداری و یا سرویس آب و خاک ،نور،کودهی،هرس ندارد.


دیوار سبز خز ه ای یک عایق صوتی مناسب است.
که می‌تواند تا ۴۰ درصد از آلودگی صوتی جلوگیری کند.
دیوار خزه ای یک تصفیه کننده قوی هوا محسوب می‌شود

فروش و ارسال به تمامی نقاط