نصب اسپلیت جی پلاس

دستگاه گارانتی شرکتی میشود لوازم نصب همراه ما میباشد.داخل دستگاه لوازم جانبی ندارد فقط یک پنل و موتور هست لوازم نصب همراه ما میباشد