نهال گردو چندلر

یکی از جنبه‌های مهمی که نهال گردو چندلر را محبوب می‌کند، عملکرد بالای آن است. تقریباً ۹۰٪ از شاخه‌های نهال‌های چندلر با میوه پرپاشنه‌ای تولید می‌شوند. نیازمندی‌های آب و هوایی برای رشد نهال گردو چندلر عبارتند از ارتفاع مناسب از سطح دریا که تقریباً بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ متر واقع می‌شود. این معنی می‌دهد که می‌توان از این نهال در اکثر مناطق با اقلیم‌های نسبتاً گرم تا سرد استفاده کرد.