نکات الزامی در طراحی پلان معماری ۱

امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه‌ی طراحی بسیار اهمیت خاصی داره و حائز اهمیت است طراحی اصولی در پلان‌های معماری :
۱. اولین چیزی که مورد اهمیت قرار دارد نوع سبک گوش دادن به صحبت‌های کارفرما ست .
۲. در بعضی از مواقع کارفرما‌ها سردرگم هستند برای خواسته‌ها‌شون و نیازهایشان.
۳. نوع سبک نیاز سنجی کردن
۴. نوع ارتباط گیری با کارفرما‌ها
۵. نحوه‌ی لحن و بیان در صحبت کردن با کارفرما
۶. نحوه‌ی ارتباط چشمی با کارفرما
۷. نوع پوشش رسمی
۸. و احترام گذاشتن به ایده‌های کارفرما
البته این آموزش ادامه دارد...