گیلاس رقم لاپنیز

این گیلاس از کشور آمریکا منشأ گرفته است. اندازه میوه‌های آن از بزرگ تا بسیار بزرگ متغیر است و میانه‌رس به زودرس می‌باشد. این گونه به سرمای بهاری حساس است و در مناطقی که خطر سرمازدگی بهاری وجود دارد. درختان این رقم به صورت عمودی با شاخه‌های عمودی رشد می‌کنند. میوه‌های آن به شکل گرد تا شکل قلبی با رنگ قرمز تیره آماده می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مهم این رقم، مقاومت میوه‌ها به ترک خوردگی است. زمین مناسب برای کاشت این رقم خاک‌های عمیق و شنی لومی هستند و ریشه‌های آن به خاک سنگین و مرطوب و آبیاری غرقابی بسیار حساس هستند. این درختان به نور آفتاب کامل نیاز دارند و در مناطق سایه‌دار به خوبی رشد نمی‌کنند.