کیف پاسپورتی و دوشی Dior

ویژگی محصول:  1. جنس خارجی

  2. آستر داخلی خارجی

  3. رنگبندی مطابق تصویر