اجرای کورین در دندانپزشکی

در فضاهای درمانی، استفاده از کورین برای سطوح بسیار مرسوم است. چرا که کورین با توجه به نفوذناپذیری در برابر آب، خاصیت آنتی باکتریال دارد. علاوه بر فضاهای درمانی، برای فضاهای آزمایشگاهی نیز از کورین برای سطوح استفاده می گردد.

اگر قصد استفاده از کورین برای فضای درمانی نظیر مطب پزشکی، کلینیک، فضاهای آزمایشگاهی و … را دارید، می توانید با کورین کلاسیک در تماس باشید.