فروش و راه اندازی تجهیزات رستوران

فروش و راه اندازی تجهیزات رستوران،ایرانی، فرنگی ، راه اندازی خط کنتاکی، پیتزا ناپولی، و غیره فروش تجهیزات فست فود ایرانی ،وارداتی،