انواع نبشى

نبشی یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که در انواع سازه‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد. امکان استفاده از انواع نبشی‌ها هم به‌صورت منفرد و هم به‌صورت مرکب وجود دارد که بسته به نوع سازه و کاربرد، تعیین خواهد شد. این پروفیل فولادی از دو بال تشکیل شده است. در اکثر موارد، این دو بال بر یکدیگر عمود هستند. البته گاهی مواقع هم امکان دارد که بال‌های نبشی بر یکدیگر عمود نبوده و زاویه‌ای کم‌تر از 90 درجه داشته باشند.