صفحه کانتر با چوب افرا رامسر

صفحه کانتر با چوب بسیار خاص افرا و پوشش روغن گیاهی
صفحه کانتر یک قسمت اساسی از یک میز کانتر است که به عنوان سطح کاربردی برای نگهداری اجناس و انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صفحه معمولاً از جنس چوب ساخته می‌شود، که می‌تواند از انواع مختلف چوبها مانند چوب افرا باشد.