آلوی بخارایی

این نهال از گونه ی گلسرخیان است. گلهای این نوع در اواسط بهار به افتخار گلدهی می‌افتند. هر گل دارای ۵ برگ گل و در خوشه‌هایی به تعداد ۷ تا ۸ گل، در کنار یکدیگر به گل می‌نشینند. چوب این درخت تا حد زیادی متمایل به سفتی است و در برابر سرما و سرمای شدید مقاومت قوی دارد.