نوار نقاله

نوار نقاله:
نوار نقاله های تولیدی این شرکت با عرض های ۵۰ ، ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ ساخته میشود طول نوار نسبت به کارها ساخته میشود. اسکلت نوار نقاله ها میتواند لوله ، ناودانی و ... باشد . نیرو محرک آن میتواند به وسیله الکترو گیربکس کوبله شده با زنجیر ویا با الکترو موتور و گیربکس جداگانه و به وسیله تسمه باشد.