ریشه و خامه زعفران

ریشه و خامه زعفران با درصد قرمزی بالا
به صورت فله و مثقالی