جاگذاری ژنراتور برق در هتل آراز شهرستان نوشهر

جاگذاری ژنراتور برق در هتل آراز شهرستان نوشهر با هزینه مناسب در جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر می باشد.