اجرای سمنت بردهای ساده در رشت

سمنت بردهای ساده: سمنت بردهای ساده بیشتر در نمای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. البته دیوارهای داخلی و جدا کننده‌ها را میتوان از سمنت بردها ساخت. با توجه به اینکه این محصولات از سیمان ساخته می‍شوند و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارند و در برابر حریق و آتش سوزی زمان مناسبی را برای امداد و نجات فراهم میکنند، گزینه مناسبی برای نمای خارجی ساختمان میباشد.