ترویلی بن ماری

قفسه جای بن ماری با پروفیل استیل جهت نگهداری سیب زمینی ،برنج و غیر در ابعاد مختلف