location-mark شهر خود را انتخاب کنید

توری فنس روکشدار

فنس روکشدار (pvc

در حالت کلی برای حفاظت از زنگ زدگی و خوردگی فولاد سیاه از پروسه گالوانیزاسیون استفاده می شود و سطح فولاد را لایه ای از فلز روی می پوشاند . فلز روی نسبت به آهن خاصیت آندی دارد و از خورده شدن و زنگ زدن آن جلوگیری می کند ، به طوریکه طول عمر یک فنس را به بیش از دو برابر افزایش می دهد .
در این شرایط یک لایه یک میلیمتری پی وی سی روی مفتول گالوانیزه شده کشیده می شود که باعث ایجاد محافظت دو برابر خواهد شد و این مساله آن چنان موثر است که می توان توری حصاری روکشدار PVC  را حتی داخل آب دریا نصب و استفاده کردصنایع مفتولی سپنتا (صبیری)