دستگاه سنگبری سر ساختمانی

دستگاه سر ساختمانی و انباری دستگاه بسیار عالی و با دقت طول برش 3متر برش فارسی و ابزار کامل
مناسب حمل سر ساختمان برش سنگ سرامیک....