شهر خود را انتخاب کنید

خرید ترازو محک بدون علمک چینی در رشت

ترازو محک بدون علمک محصول چینی می باشد. که دارای ظرفیت اسمی 40کیلوگرم بوده اماپیشنهاد تخصصی ما تا ظرفیت 15کیلوگرم می باشد.محک صنعت تامین کننده تجهیزات توزین،ترازو ،باسکول محک دراستان گیلان می باشد.فروش وعرضه ابزارترازو وباسکول محک دراستان گیلان می باشد.