زیگزال(3،4، 5) c4

این زیگزال که به زیگزال کامپیوتری معروف می باشد.
قابلیت هایی ازجمله پایه بلند کن، سنسور چشمی، نخ قطع کن اتوماتیک را دارد که سرعت کار را بسیار بالا می برد.