تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي

سنگ مالون طبیعی جوینده؛ تامين كننده سنگ هاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي با قیمت معدن و بدون واسطه از توليد كننده تا مصرف كننده در سرتاسر كشور می باشد.