پارچه جاجیم طرح سنتی

تولید فروش پارچه جاجیم (بافندگی حسن انتظاری) فروش جاجیم خشتی،الماسی،ترکمن ،طرح برجسته با قیمت مناسب و کیفیت عالی در طرح رنگ نقش های زیبا ارسال سراسر کشور