پرچم سه گوش

پرچم سه گوش مخمل با نوشته گلدوزی ویژه ایام محرم