کیف پاسپورتی و دوشی دخترانه

ویژگی محصول:  1. جنس موناکو خارجی

  2. رنگبندی مطابق با تصویر