کیف پاسپورتی زنانه

ویژگی محصول:

  1.  جنس شسته
  2. درجه یک
  3.  آستر داخلی خارجی
  4. خارجی