عرضه برنج های ایرانی

فروش مستقیم انواع برنج ایرانی
طارم
هاشمی
دمسیاه
فجر
شیرودی
نیم دانه
کاملا سورس شده همراه با بسته بندی عالی
ارسال به سراسر کشور روزانه از یک تن الی صد تن
توسط شرکت صنایع بسته بندی مواد غذایی زرین ماد گلستان (چجا).