پوکه عدسی قروه برای ساختمان و بلوک زنی

در طول تاریخ موارد کاربرد پوکه معدنی چیست؟

در این قسمت می خواهیم به این موضوع بپردازیم که در طول تاریخ کاربرد پوکه معدنی چیست؟ این سنگ دانه های فرآوری شده که دارای وزن کم هستند می توانند کاربردهای متعددی در بخش های مختلف صنعتی و ساختمان سازی داشته باشند.

برای نمونه می توان در جواب کاربرد پوکه معدنی چیست به مهم ترین کاربرد آن یعنی به عنوان پرکننده فضاهای خالی و عایق کاری صوتی و حرارتی و به منظور کاهش حجم سازه در زیر ساخت های مختلف استفاده نمود. در فرآورده های سبک مانند ملات ، اندود ها ، بتن های سبک ، خاک کشاورزی و فرآورده های قیری نیز کاربرد گسترده ای برای پوکه های معدنی می توان شاهد بود.
برای سفارش می توانید با شماره درج شده پوکه معدنی محمد در سایت تماس حاصل نمایید.