خدمات تعمیر انواع تریلی و کمپرسی

محصولات تولید شده مطابق استانداردهای روز جهان و اروپا بوده بطوریکه این گروه صنعتی را در رده معتبرترین تولید کنندگان تریلر در کشور قرار داده است. تریلی و کمپرسی سازی جیران صنعت ارائه دهنده خدمات ساخت و تعمیر انواع تریلی و کمپرسی پذیرش سفارش از سراسر کشور