فروش پیراهن مجلسی باحجاب عروس

پیراهن مجلسی کرم پوشیده مناسب محضر و فرمالیته ، همراه با توربان مناسب سایز ۴۲ تا ۴۶