لول سوئیچ اندرس هاوزر

انواع لول های FTL260 و FTL20 و ...
220 ولت و 24 ولت
به تعداد موجود است .
برای گرفتن مشخصات فنی و سفارش تماس بگیرید .