location-mark شهر خود را انتخاب کنید

تخلیه واتر جت حفاری

تخلیه آب جت حفاری به فرآیند تخلیه آب مورد استفاده در حفاری با استفاده از تکنیک جت (به ویژه از جت‌های آب) اشاره دارد. در فرآیند حفاری با جت، آب با فشار بالا از یک نازل به سمت سطح زمین پرتاب می‌شود تا خاک و سنگ‌ها را از سطح زمین حذف کند و به عنوان یک روش حفاری مکانیزه برای استخراج مواد جامد از زمین استفاده می‌شود.