آموزش و طراحی گل ربان و گلدان چوبی

مرسوم‌ترین استفاده‌‌هایی که از هنر زیبای روبان دوزی می‌شود در ساخت تابلوهای روبان دوزی، روبان دوزی روی لباس، سرویس روبان‌دوزی و کیف روبان‌دوزی است. گفته می‌شود این هنرِ زیبا، در اصل متعلق به کشورهای فرانسه و هلند است و در ایران سابقه‌ی چندانی ندارد.