شرکت خدماتی اسباب کشی تمام کارشمال

شرکت خدماتی اسباب کشی تمام کارشمال و حمل نقل و جابجایی اسباب کشی در مازندران اثاث منزل با ماشین های مسقف کانتینردار و سرپوشیده موکت کارکرده حمل کالا تجاری و به همراه داشتن بیمه نامه و بارنامه دولتی رسمی درخدمت شما عزیزان دوستان و اشنایان هستیم بامدیریت ابراهیمی