دوچرخه بچه گانه

دوچرخه‌های کودکانه می‌توانند به عنوان یک ابزار برای تربیت و توسعه قدرت و توانایی حرکتی کودکان، رشد قوای روانی و ذهنی و همچنین کمک به استقلال آن‌ها و موارد دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.