ترالي سه طبقه شيشه اي

بدنه تمام استيل ٣٠٤-شيشه سكوريت رنگي-داراي گارد محافظ-چرخ دوقلو ABS-قابل سفارش در مدلهاي مختلف