کیف دوشی و پاسپورتی

ویژگی محصول:  1. دو زیپ

  2. جنس شرانگ

  3. درجه یک

  4. رنگبندی طبق تصویر